Publieke uitvoeringsorganisaties worden voortdurend geprikkeld om de kwaliteit van het eigen handelen te verbeteren. Deze prikkels komen van binnen, maar ook van buiten de organisatie. Maar kwaliteit is een lastig begrip. De leiding moet niet één bepaalde opvatting van kwaliteit aan de organisatie en de omgeving opdringen, maar juist in contact met betrokkenen binnen en buiten bekijken hoe uiteenlopende ideeën te verbinden, te confronteren en (eventueel) te verzoenen zijn. Hoe kunnen visitaties, klantenfora, raden van advies en kennisnetwerken hierbij van dienst zijn?