In dit onderzoek is niet direct aan bod gekomen wat nu persé de goede en beste projecten in Nederland zijn. Het onderzoek was primair inventariserend en gericht op het leren begrijpen van de dynamiek van projecten rond voortijdig schoolverlaten. Daarbij werd duidelijk dat een instrument om de resultaten van projecten goed te kunnen meten, een methodiek voor een kosten-baten analyse, vooralsnog ontbreekt. Een dergelijke methodiek zou in staat moeten kunnen zijn om de (toekomstige) baten in beeld te brengen, naast de reeds tamelijk goed inzichtelijk gemaakte kosten van projecten. De methodiek zou het project tevens moeten kunnen plaatsen in de relevante omgeving, omdat projecten en de netwerken waarbinnen ze opereren onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Wij zien hierin een uitdaging voor nader onderzoek, waarbij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het initiatief zou kunnen nemen.

hdl.handle.net/1765/113755

in 't Veld, R., E. Romein (Ed), Karré, P., & van der Steen, M. (2003). Herstelwerk – Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113755