Met de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties en de flankerende stukken die met deze Raadsconclusies tot stand zijn gebracht, is weer een nieuwe stap gezet richting verdergaande beleidsintegratie binnen de EU op het terrein van de winstbelastingheffing van internationaal opererende ondernemingen. Meer specifiek richtten de werkzaamheden zich hier tot de aanpak van belastingontduiking, agressieve fiscale planning en oneerlijke belastingconcurrentie in de relatie tot derdelanden. Opmerking verdient dat in het Europees Parlement medio december jl. nog is gesproken over het ‘blacklisten’ van EUbelastingparadijzen, maar een motie om de Commissie aan te sporen Luxemburg, Nederland, Ierland en Malta als EUbelastingparadijzen aan te wijzen haalde het (net) niet (aangenomen teksten P8_TA(2017)0491). In dezelfde Raadsvergadering van Ecofin zijn Raadsconclusies tot stand gekomen over de uitdagingen van digitalisering voor de directe belastingsystemen van de lidstaten. Dit, met het oog op vorming van gemeenschappelijk beleid op dit terrein, mede in het licht van internationale ontwikkelingen in dit verband. Ook zijn Raadsconclusies tot stand gekomen over de toepassing van de Gedragscode inzake belastingregeling voor ondernemingen (EU-Gedragscode) en zijn maatregelen aangenomen op het terrein van de btw (VAT e-commerce package).

hdl.handle.net/1765/113778
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2018, , EU-lidstaten plaatsten zeventien rechtsgebieden op de zwarte lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties. EU-lidstaten plaatsten zeventien rechtsgebieden op de zwarte lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties, 52. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113778