Op 13 maart 2018 hebben de EU-lidstaten binnen de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) politieke overeenstemming bereikt inzake het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie van 21 juli 2017 betreffende de introductie van transparantievereisten voor fiscale intermediairs. De richtlijn zal zonder verdere bespreking binnen de Raad formeel worden aangenomen. De richtlijn voorziet in de verplichting voor intermediairs (primair), zoals belastingadviseurs, notarissen, advocaten, accountants en trustkantoren, en belastingplichtigen (subsidiair) tot vroegtijdige melding van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies aan de belastingautoriteiten van hun lidstaat. De rapportageverplichtingen gelden voor grensoverschrijdende constructies die een of meerdere eigenschappen of kenmerken vertonen die een aanwijzing vormen voor belastingontwijking of misbruik, wezenskenmerken (hallmarks) genoemd. Niet-nakoming van de rapportageverplichtingen zal tot sancties leiden, waarbij het aan de lidstaten is om deze nader in te richten. Betrokken belastingdiensten zullen de in dit verband verkregen inlichtingen via een centrale gegevensbank vervolgens onderling automatisch uitwisselen. De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 31 december 2019 in nationale wetgeving te hebben omgezet. De rapportageverplichtingen zullen gelden per 1 juli 2020 en de eerste inlichtingenuitwisseling zal per 31 oktober 2020 gaan plaatsvinden. Tijdens dezelfde ECOFIN actualiseerden de lidstaten ook de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties.

hdl.handle.net/1765/113781
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2018). 2018, , (Politieke overeenstemming EU-lidstaten over transparantievereisten intermediairs). Politieke overeenstemming EU-lidstaten over transparantievereisten intermediairs, 1004. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113781