De afgelopen 35 jaar heeft de overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren. De productiviteitsontwikkeling bij politie en rechterlijke macht is ronduit somber te noemen.

hdl.handle.net/1765/113782
Economisch-Statistische Berichten

Blank, J.L.T, & Heezik, van, A.A.S. (2017). Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113782