De afgelopen 35 jaar heeft de overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren. De productiviteitsontwikkeling bij politie en rechterlijke macht is ronduit somber te noemen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113782
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Blank, J.L.T, & Heezik, van, A.A.S. (2017). Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113782