Het huidige fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting ligt onder “EU-spervuur”. Indien de bij het Hof van Justitie EU aanhangige zaken negatief uitpakken voor de Nederlandse staat, is er een gerede kans dat het fiscaleeenheidsregime zal worden afgeschaft en vervangen door een minder vergaande regeling, bijvoorbeeld een group reliefregeling die (louter) verliesoverdracht binnen een groep mogelijk maakt. Om veel redenen zou het te betreuren zijn indien het huidige fiscale-eenheidsregime wordt afgeschaft, want het biedt niet alleen de belastingplichtigen maar ook de fiscus belangrijke voordelen. Na een inventarisatie van deze voordelen wordt een lans gebroken voor de grensoverschrijdende fiscale eenheid. [...]

hdl.handle.net/1765/113818
Weekblad voor Fiscaal Recht
Tax Law

Kok, R., & de Vries, R.J. (2018). Blauwdruk voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113818