In het basis- en voortgezet onderwijs zijn fusies aan de orde van de dag. Fusies die soms eindigen in megalomane grote structuren. Om de fusiedrang te beteugelen, heeft het ministerie van OCW in 2011 een tamelijk bureaucratische fusietoets ingesteld. Die fusietoets wil de minister nu veranderen. Volgens Jos Blank en Thomas Niaounakis is die nieuwe toets een stap in de goede richting. Echter voor de grote risicovolle fusies is deze toets ineffectief en daardoor overbodig. Grote besturen opereren vaak al onder schaalnadelen. De minister kan beter heldere criteria opstellen om een duidelijke grens te trekken in plaats van de deur voor te grote structuren alsnog op een kier te zetten