In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van 'Legal Tech' (automatiseringstoepassingen voor de rechtspraktijk). Diverse toepassingen worden besproken, waarbij geprobeerd wordt de vraag te beantwoorden hoe 'intelligent' deze momenteel zijn: kan de computer inmiddels zelfstandig juridische beslissingen nemen?

hdl.handle.net/1765/113839
Computerrecht : tijdschrift voor informatica en recht
Erasmus School of Law

van Noortwijk, K., & de Mulder, R. (2018). Het rijpingsproces van juridische technologie. Computerrecht : tijdschrift voor informatica en recht, 2018(2), 58–63. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113839