Drie jaar lang analyseerde een onderzoeksteam onder leiding van promovendus Wouter Smit de organisatiecultuur van een publieke organisatie die verkeerde in een ‘stormachtige’ periode. Eerst werd er een fusie uitgevoerd die al snel werd opgevolgd door een bestuurlijke hervorming en een reorganisatie.
Het onderzoek tijdens deze ingrijpende organisatietransformaties heeft geleid tot een inkijk in de organisatiecultuur. Aan de hand van ruim 350 cultuurinterviews met medewerkers en leidinggevenden werden de veranderingen in de cultuur in kaart gebracht. Daartoe werd jaarlijks een ‘cultuurfoto’ gemaakt, bestaande uit een overzicht van de belangrijkste kernwaarden en van de machtsrelaties binnen de organisatie.
Geconcludeerd werd dat cultuurverandering zeer complex is en sterk samenhangt met de context waar de organisatie in verkeert. Het duurt meerdere jaren voordat een organisatiecultuur zowel fundamenteel als duurzaam (mee)verandert. Managers die proberen een cultuur te vormen naar hun eigen wens lopen het risico veel invloed te verliezen omdat ingrijpende transformaties zich moeilijk laten regisseren en voor veel onduidelijkheid en onzekerheid zorgen bij de medewerkers. In plaats daarvan kunnen managers zich beter richten op het versterken van het verandervermogen binnen de cultuur. Dit kunnen zij doen door aandacht te hebben voor kernwaarden die en gedrag dat de gemeenschappelijkheid binnen de organisatie benadrukken, zoals ‘samenwerken’, ‘kennis delen’ en ‘gezamenlijk leren’. Dit biedt een sterke basis om elke storm te doorstaan.

, , , , , ,
A.J. Steijn (Bram) , A.J.M. Straathof (Alex)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/113936
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Smit, W. (2018, December 21). De storm doorstaan : Longitudinaal onderzoek naar cultuurverandering tijdens een organisatietransformatie.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113936