Hoe iemand in het dagelijks leven handelt, hangt in grote mate af van zijn mensbeeld. In de economische wetenschap wordt bij analyses uitgegaan van de mens als homo economicus. In dit essay betogen de auteurs dat dit mensbeeld onvoldoende recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel ‘mens’, omdat niet alle aspecten van het menselijk handelen er adequaat in verdisconteerd worden. Zij stellen een alternatief model voor: dat van de homo dignus ofwel waardige mens.

hdl.handle.net/1765/113960
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Department of Applied Economics

Biemond, A.J., Geest, P.J.J., & Commandeur, H. (2018). Homo dignus: erkenning van de intrinsieke waardigheid van de mens in de organisatie. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 6, 26–39. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113960