Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van wat we tot nu toe weten over de ervaren werk-privébalans van verschillende typen zelfstandig ondernemers in verschillende landen. De bevindingen in dit artikel zijn grotendeels gebaseerd op een proefschrift met zes afzonderlijke, recent gepubliceerde studies die allemaal een landenvergelijkend-onderzoek-ontwerp hebben. Deze zes studies bestaan uit een literatuurstudie, een overzichtsstudie van de overheidssteun in Europese landen voor de werk-privébalans van ondernemers, een drietal kwantitatieve, empirische studies op basis van de European Social Survey (2004 en 2010) en de Global Entrepreneurship Monitor (2013) en een kwalitatieve-interview-studie (2016) onder vijftig zelfstandige professionals in drie landen (Nederland, Spanje en Zweden) (Annink, 2017). De bevindingen laten zien dat het van belang is om de heterogeniteit van zelfstandig ondernemers in ogenschouw te nemen. Kenmerken van het werk en het bedrijf beïnvloeden de ervaren werk-privébalans. In het bijzonder noodgedwongen ondernemerschap en veel contact met klanten beïnvloeden de balans negatief. Ook het beleid, de economische situatie en culturele aspecten in een land hebben invloed op de ervaren werkprivébalans van zelfstandig ondernemers.