Dertigers en veertigers investeren de opbrengst van hun verkochte bedrijf graag in vernieuwende start-ups, zodat die kunnen groeien.
Maar deze business angels doen het anders dan gepensioneerde ondernemers.


Additional Files
publisher's information