De evaluatie toetst drie door het ministerie van EZK geformuleerde hypothesen, namelijk:
Hypothese 1: Door de Seed Capital regeling, GF & DVI is de toegang tot risicokapitaal voor ondernemers verbeterd.
Hypothese 2: Met behulp van de Seed Capital regeling, GF en DVI krijgen investeerders makkelijker financiering voor hun investeringsfonds.
Hypothese 3: De Seed Capital regeling, GF en DVI hebben ervoor gezorgd dat de markt voor risicokapitaal in Nederland is versterkt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114049
Note In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Ondernemerschap
Citation
M. Bax (Marleen), F. Bongers (Frank), T. Groot Beumer (Tessa), Janssen, M, C. Keizer (Carli), & Roosenboom, P.G.J. (2018). Evaluatie SEED Capital regeling, Groeifaciliteit en Dutch Venture Initiative. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114049