Huisartsen zijn oververtegenwoordigd in tuchtzaken. Het wordt ook steeds belangrijker dat je kunt aantonen dat je je vak op een verantwoorde manier uitoefent, maar huisartsen maken vaak onvoldoende gebruik van de bestaande mogelijkheden om te reflecteren op hun eigen functioneren en op dat van collega’s.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12445-018-0231-z, hdl.handle.net/1765/114192
Journal Huisarts en Wetenschap
Citation
Weenink, J.-W. (Jan-Willem). (2018). Als het functioneren tekortschiet. Huisarts en Wetenschap (Vol. 61, pp. 34–36). doi:10.1007/s12445-018-0231-z