De auteur gaat in op de voorstellen van de commissie-Kalsbeek in haar rapport van 31 oktober 2007 om familierechtelijke betrekkingen tussen de meemoeder en het kind op eenvoudiger wijze dan door adoptie te laten ontstaan, te weten door erkenning of – als de meemoeder met de moeder is gehuwd – door juridisch ouderschap van rechtswege

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, lesbisch ouderschap, private law
Publisher Sdu Uitgevers
Persistent URL hdl.handle.net/1765/11421
Note Also published as an article in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139(6738), pp 44-48
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2007). Lesbisch ouderschap.. Sdu Uitgevers. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11421