De wet biedt geen grondslag voor een ontzegging van de omgang voor onbepaalde tijd aan een van de ouders, in dit geval de vader, bij gezamenlijk gezag van beide ouders (art. 1:253a en 377h BW)

burgerlijk recht, civil law, ontzegging omgangsrecht, private law
hdl.handle.net/1765/11422
Also published as an article in: Ars Aequi 57(2007-02), pp 50-52
Private Law

Nuytinck, A.J.M. (2007). Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11422