Tegen de achtergrond van de huidige problematiek in de civiele rechtspraak is er een toenemende interesse in de unieke mogelijkheden die ICT biedt om geschiloplossing meer toegankelijk te maken. Recent stuit Online Dispute Resolution echter op steeds meer weerstand om een onvoldoende rechtsbescherming binnen ODR-procedures. Dit artikel focust op de potentie van ODR voor de toegankelijkheid van het recht, met e-Court als casestudy.

, , , ,
doi.org/10.5553/MvV/157457672018016708007, hdl.handle.net/1765/114267
Maandblad voor Vermogensrecht
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

van Gelder, E.M. (2018). Online Dispute Resolution: een veelbelovend initiatief voor toegang tot het recht?. Maandblad voor Vermogensrecht, 7-8, 262–267. doi:10.5553/MvV/157457672018016708007