Zolang al verdachten aan gedragskundig onderzoek worden onderworpen zijn er weigeraars geweest. Tot aan 1988 was een multidisciplinair gedragskundig advies ook geen vereiste voor TBS-oplegging en werden er gerust terbeschikkingstellingen opgelegd zonder advies. Daarna ontstond even een formeel probleem omdat in die tijd veel gedragskundigen bij weigeraars gewoon waren niet te adviseren. In 1994 werd in reparatiewetgeving duidelijk gemaakt dat deze formele eis bij weigeraars buiten toepassing kan blijven en vervangen kan worden door een rapport over de weigering...

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114369
Journal Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen
Rights no subscription
Citation
van der Wolf, M.J.F, Gielesen, N,, & Kaat, F.J. (2018). Wat wil de rechter met de weigeraar en waarom? Een analyse van recente jurisprudentie. Sancties: tijdschrift over straffen en maatregelen, 235–247. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114369