In dit inleidende artikel gaan we in op enkele ontwikkelingen in het onderzoek naar organisatiecriminaliteit dat in Nederland en België sinds 2008 is verricht. Dat doen we aan de hand van drie vragen: (1) Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de wijze waarop onderzoek naar organisatiecriminaliteit wordt verricht? (2) Waar gaat het onderzoek over? Wat zijn de belangrijkste thema’s? (3) Wat missen we en wat zijn de belangrijkste blinde vlekken in onderzoek naar organisatiecriminaliteit?

doi.org/10.5553/TvC/0165182X2018060004001, hdl.handle.net/1765/114406
Tijdschift voor Criminologie
Criminology

van Wingerde, C.G, Verhage, A, & Bisschop, L. (2018). Organisatiecriminaliteit en de aanpak ervan in de Lage Landen. Tijdschift voor Criminologie, 60(4), 404–420. doi:10.5553/TvC/0165182X2018060004001