Er zijn nog weinig studies verricht naar de positie van migranten in de zogeheten cultural industries. In dit artikel inventariseren we welke mogelijkheden migranten hebben om in deze groeisector werk te vinden. Hoewel veel migranten in principe in aanmerking zouden kunnen (en willen) komen voor werk in de cultural industries is hun toegang toch ook afhankelijk van hun inbedding in sociale netwerken.
In die netwerken treffen we de poortwachters aan die uit kunnen maken of een culturele activiteit tussen de schuifdeuren blijft hangen of juist vermarkt kan worden en een breder publiek kan bereiken. Centraal in onze analyse staat het begrip commodification boundary: de grens tussen culturele activiteiten die niet zijn opgenomen in de gemonetariseerde markteconomie en de activiteiten die dat wel zijn.

hdl.handle.net/1765/114423
Migrantenstudies
Arts & Culture Studies

Kloosterman, R., & Brandellero, A. (2007). Creatieve migranten? Een conceptuele analyse van de rol van migranten in due cultural industries. Migrantenstudies, 23(2), 115–130. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114423