In dit onderzoek worden ervaringen met de basisset in de afgelopen 15 jaar onderzocht en geïnterpreteerd vanuit een theoretisch perspectief van ‘network governance’ (Provan en Kenis 2008, Klijn en Koppenjan 2016). Van daaruit worden concrete aanbevelingen gedaan voor toekomstig toezicht.
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het identificeren van risico’s en selecteren van indicatoren zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke kenmerken van indicatoren zijn van invloed op de veranderingssnelheid van de score van de indicatoren en het discriminerend vermogen tussen ziekenhuizen?
2. Hoe vormt de IGJ zich een beeld van bestaande en nieuwe risico’s in de ziekenhuiszorg en hoe vertaalt zij deze naar de selectie van indicatoren in de basisset?
3. Hoe vormen de wetenschappelijke verenigingen en verpleegkundige afdelingen van V&VN zich een beeld van bestaande en nieuwe risico’s in de ziekenhuiszorg en hoe vertalen zij deze naar de selectie van indicatoren in de basisset?
4. Hoe verloopt de besluitvorming over de selectie in de basisset in het samenspel tussen de IGJ en de veldpartijen?

Amsterdam Public Health research institute
hdl.handle.net/1765/114572
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Wallenburg, I., Mol, T., Harmsen, M., & de Bruyne, M. (2019). Onderzoek naar risicoselectie met de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen: op weg naar verantwoorde keuzes. Amsterdam Public Health research institute. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114572