De bevindingen van het CICI-onderzoeksproject zijn samen te vatten in drie hoofdconclusies met betrekking tot de waarde van een creatieve bedrijfsverzamelgebouw (CBV).
- Het CBV is een context die de creatieve ondernemer stimuleert bij de ontwikkeling van producten en diensten.
- Het CBV geeft de creatieve ondernemer de kans om te laten zien wie hij/zij is.
- CBV’s zijn essentieel voor een goed werkend ecosysteem van de culturele en creatieve industrie. Het is noodzakelijk dat er betaalbare werkplekken bestaan voor beginnende en groeiende creatieve ondernemers.
Het risico bestaat dat het bouwen van een duurzame creatieve industrie door middel van CBV’s ten prooi kan vallen aan de groeiende kansen van economische exploitatie van het CBV. CBV’s zouden gebaat zijn bij een continuïteitsstrategie waarin men rekening houdt met eventuele verplaatsing naar andere locaties.