Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114751
Journal Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Citation
Bol, C.A. (2018). RTG Zwolle 13 april 2018 (eisen aan het klaagschrift), m.nt. van mr. C.A. Bol. ‘RTG Zwolle 13 april 2018 (eisen aan het klaagschrift), m.nt. van mr. C.A. Bol’, 602–606. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114751