In het kader van de Zorgverzekeringswet kiezen advocaten bij geschillen over de verzekerde prestaties niet zoals voorgeschreven voor het bindend advies maar voor de gang naar de civiele rechter. De vraag is waarom? Het bindend karakter van het advies zal een rol spelen maar onderzoek van verschillende uitspraken van zowel de Geschillencommissie als de burgerlijke rechter leert dat de toetsingsnorm ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, verschillend wordt uitgelegd, met alle consequenties van dien. Deze bijdrage bespreekt het verschil in interpretatie en de consequenties voor de verzekerde.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114802
Journal Nederlands Juristenblad
Citation
den Exter, A.P. (2018). Stand van de wetenschap en praktijk verschillend beoordeeld. Nederlands Juristenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114802