Een terugbik op de geschiedenis van het waterbeheer laat zien, dat de mensheid altijd grote fouten heeft gemaakt in de omgang met water. En veel van de fouten worden ook nu nog gemaakt. Door onvoldoende rekening te houden met ecologische natuurwetten loopt de mensheid het risico in de volgende eeuw geconfronteerd te worden met overstromingen en droogtes, water- en voedseltekorten en uit de hand lopende conflicten over water. Daarbij kunnen aantallen slachtoffers vallen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Om het tij te keren is een fundamenteel andere omgang met water nodig. We moeten onze watersystemen niet langer beschouwen als last of als goedkoop produktiemiddel, maar veel meer als ‘eco-fabrieken’ waar producten en diensten worden geproduceerd waar de maatschappij behoefte aan heeft. Daarbij moeten we de uitgestoken hand van Moeder Natuur niet langer afwijzen, maar juist dankbaar aanvaarden. Dus geen strijd tegen het water, maar meekoppelen met de natuur. De waterbeheerders van de volgende eeuw zullen pragmatisch moeten omgaan met ecologische natuurwetten, en gebruik maken van de stuurbare mogelijkheden die ecosystemen bieden. Dit keer gaat het niet over mogen en moeten, maar over durven en doen.

, ,
hdl.handle.net/1765/1149
Department of Public Administration

Saeijs, H.L.F, Flameling, I.A, & Adriaanse, L.A. (1999). Eco-pragmatisme: Omgaan met rivieren, delta’s, kust en zee in de 21e eeuw. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1149