In het afgelopen decennium is het aantal bezwaren en beroepen ingediend door no-cure-no-pay-bureaus fors toegenomen, met hogere proceskostenvergoedingen tot gevolg. De auteurs onderzoeken welke strategieën no-cure-no-pay-bureaus en gemeenten hanteren om de hoogte van deze proceskostenvergoedingen te beïnvloeden. Verder bezien de auteurs of het huidige wettelijke systeem toereikend is om de geconstateerde problemen op te lossen en welke alternatieven denkbaar zijn.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114973
Journal Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Citation
Monsma, A.P, & Abdirizak, A. (2019). No-cure-no-pay in WOZ-procedures: strategieën en proceskosten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(7). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114973