In de annotatie wordt ingegaan op het oordeel dat UAV 2012 niet door de gemeente ter inzage hoeft te worden gelegd, nu deze reeds door een andere overheidsinstantie is gepubliceerd in de Staatscourant. Ingegaan wordt op gerelateerde jurisprudentie.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114990
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2019). Legesverordening Groningen verbindend; geen vormfout (nr. 18/00902). Legesverordening Groningen verbindend; geen vormfout (nr. 18/00902). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114990