In de annotatie wordt ingegaan op de opbrengstnorm, de vraag of kosten van baggeren en oeveronderhoud toerekenbaar zijn aan de rioolheffing en zo ja in welke mate en op de toerekenbare BTW.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/114993
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2018). NLF 2019, 0371, Verordeningen rioolheffing onverbindend? Opbrengstlimiet overschreden? (nr. 18/01310). Verordeningen rioolheffing onverbindend? Opbrengstlimiet overschreden? (nr. 18/01310). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114993