In de annotatie wordt ingegaan op de opbrengstnorm, de vraag of kosten van baggeren en oeveronderhoud toerekenbaar zijn aan de rioolheffing en zo ja in welke mate en op de toerekenbare BTW.

hdl.handle.net/1765/114993
NLFiscaal
Tax Law

Monsma, A. (2018). NLF 2019, 0371, Verordeningen rioolheffing onverbindend? Opbrengstlimiet overschreden? (nr. 18/01310). Verordeningen rioolheffing onverbindend? Opbrengstlimiet overschreden? (nr. 18/01310). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/114993