In dit artikel wordt vanuit een mondiaal perspectief ingegaan op de problematische situatie rond de beschikbaarheid van zoetwater, nu en in de komende 100 jaar, en de dreigingen die daarvan uitgaan voor het functioneren van ecosystemen, sociaal-economische ontwikkeling, en maatschappelijk-politieke stabiliteit. Zoetwater op aarde blijkt een in toenemende mate schaarse en onvervangbare grondstof te zijn, en van nature ongelijk verdeeld. Menselijk ingrijpen in grote riviersystemen (dammen, stuwen) en sectorale en lokale afwegingsmechanismen hebben deze ongelijkheid verder vergroot. De auteurs illustreren dit met voorbeelden van de Amazone, de Eufraat en de Tigris, de Aralzee en het Rijnstroomgebied. Een explosieve toename van de wereldbevolking en een sterke urbanisatie zullen de problemen verder verscherpen. Het nieuwe fenomeen van "eco-vluchtelingen" 'wordt beschreven. De auteurs verwachten dat, zonder een integrale stroomgebiedsbenadering, de olie-crississen van deze eeuw zullen verbleken bij de water-crisissen in de 21ste eeuw. Voor Nederland komen de auteurs tot de conclusie, dat Nederland voor zijn zoetwater voorziening vrijwel volledig afhankelijk is van het buitenland en zich daarmee in een uiterst kwetsbare positie bevindt.

Additional Metadata
Keywords natural resources, scarcity, water supply
Persistent URL hdl.handle.net/1765/1150
Journal OTAR : Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur
Conference Symposium "Honderd jaar duurzame waterstaatzorg"
Citation
Saeijs, H.L.F, & van Berkel, M.J. (1995). Dorstige aarde. Het probleem van de 21ste eeuw; groeiend en explosief.. OTAR : Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur (Vol. 1995, pp. 361–377). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/1150