In dit rapport schetsen we allereerst een beeld van het proces, vanaf de voorbereiding van het voorstel om met burgerjury’s te werken tot en met de doorwerking van de adviezen in de besluitvorming over het Omgevingsplan door Provinciale Staten. We geven een korte beschrijving van de feitelijke gang van zaken, met daarbij de beelden die hierover in de interviews zijn verwoord door burgers, politici en projectmedewerkers. Vervolgens bespreken we een aantal belangrijke factoren die het proces hebben beïnvloed, namelijk de taakverdeling tussen GS en PS ten aanzien van de communicatie met de samenleving, de formulering van de vraagstellingen, de status van de burgerjuryadviezen en verschillende factoren die de doorwerking van de adviezen hebben beïnvloed. De beschrijving van het proces vormt ook de basis voor het beantwoorden van de evaluatievragen die ons door de griffie zijn meegegeven. Daarmee komen we toe aan het beantwoorden van de vraag: was de burgerjury een juiste vorm voor burgerparticipatie over het Omgevingsplan en was de koppeling van de burgerjury aan Provinciale Staten een goede keuze?

, , , , , , , , , ,
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
hdl.handle.net/1765/11505
Department of Public Administration

Edwards, A. (2007). Jury’s achter Lely’s meesterwerk. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11505