Wat dit hoofdstuk laat zien:
• Voor veel inwoners is het werk van raadsleden goeddeels onbekend. Bijna de helft van de inwoners is desondanks min of meer tevreden over de raad als volksvertegenwoordiging. Inwoners stellen ook meer vertrouwen in hun gemeenteraad dan in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. • Op nogal wat onderdelen is de tevredenheid met de raad als volksvertegenwoordiging in kleine gemeenten iets hoger is dan in grotere.
• Voor het oordeel van inwoners over de vertegenwoordigende rol van de raad(sleden) is vooral het functioneren van de raadsleden als democratische procesbewaker van belang.
• Bijna een derde van de inwoners geeft aan dat - naast raadsleden – er ook niet-gekozen personen en organisaties (zoals dorpsraden en huisartsen) zijn die opkomen voor hun belangen. De tevredenheid over deze niet-gekozen vertegenwoordigers is opvallend hoog. Opmerkelijk is ook dat via deze niet-gekozen vertegenwoordigers de belangen van lager opgeleiden en vrouwen goed worden vertegenwoordigd.
• Inwoners hechten belang aan een adequate autorisatie en verantwoording van deze niet-gekozen vertegenwoordigers, maar daarvoor zijn volgens hen naast verkiezingen ook andere mogelijkheden beschikbaar (bijvoorbeeld het verbeteren van de communicatie met de achterban).

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115111
Citation
Denters, S.A.H, Vollaard, H, & van de Bovenkamp, H.M. (2019). Gekozen en niet gekozen vertegenwoordigers op lokaal niveau. In Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2018 (pp. 18–27). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115111