Waarom beroepen bedrijfskundige academici en managers zich op het werk van Geert Hofstede, terwijl sociologen dat niet of nauwelijks doen? Giorgio Touburg legt uit wat precies de sociologische bezwaren zijn tegen zijn werk, en probeert tegelijkertijd een verklaring te vinden voor zijn niet aflatende populariteit.