Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een vast onderdeel van het bestuursbeleid. Sommige ondernemers gaan nog verder en stellen een maatschappelijke doelstelling centraal: zij verdienen geld om daarmee een maatschappelijk probleem op te lossen. Binnen het politieke debat gaan regelmatig stemmen op om dit type onderneming een eigen rechtsvorm te geven of anderszins te ondersteunen. In deze bijdrage wordt de sociale onderneming nader belicht, waarbij uiteengezet wordt of wetgeving noodzakelijk is.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115136
Journal Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur
Citation
Spanjersberg, M.J.S. (Marc-Vincent). (2019). De sociale onderneming: een kat die een hond wil zijn. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2019(1), 2–9. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115136