Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/MvO/245231352018004809002, hdl.handle.net/1765/115179
Journal Maandblad voor ondernemingsrecht
Citation
Verbrugh, M.A. (2018). Richtlijnvoorstel voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een (geheel) nieuwe stap in het harmonisatieproces. Maandblad voor ondernemingsrecht, (8 & 9), 232–240. doi:10.5553/MvO/245231352018004809002