Een Delphi-studie is uitgevoerd onder zorgverleners uit de eerste lijn om inzicht te krijgen in welke valpreventie-activiteiten er in Nederland worden uitgevoerd, en hoe deze mogelijk verbeterd kunnen worden. In twee rondes zijn de zorgverleners gevraagd naar: opsporing van ouderen met een verhoogd valrisico, aanbieden van valpreventieprogramma's, stimuleren van deelname, wijkgerichte aanpak van valpreventie, rekening houdend met kwetsbare ouderen en oudere migranten, financiering van valpreventie en de rol van zorgverleners. Deze Delphi-studie laat zien dat er ruimte voor verbetering is bij het opsporen van ouderen, het aanbieden van programma's en het stimuleren van deelname.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115296
Journal Nederlands tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie
Citation
Olij, B.F, Polinder, S, Erasmus, V, & D. Smilde (Dini). (2018). Valpreventie-Activiteiten Bij Ouderen in Nederland: Een Delphi-Studie Onder Zorgverleners Uit De Eerste Lijn. Nederlands tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie, 2018(March). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115296