Met ingang van 17 juni 2016 is de Europese accountantsverordening van toepassing. Ook in Nederland wordt daarmee een regeling van kracht die organisaties van openbaar belang verplicht iedere tien jaar van accountantsorganisatie te rouleren. In het najaar van 2015 ontstond hierover de nodige commotie vanwege strijdigheid met een nationale regeling. In deze bijdrage volgt een analyse.