De Nederlandse wetgever geeft voor OOB’s een nieuwe regel van verplichte accountantskantoorroulatie na iedere periode van tien jaar, die van kracht wordt op 1 januari 2016. Dit artikel verkent de concurrentie-effecten van de maatregel en de implicaties daarvan voor de prijs en kwaliteit van OOB-controlediensten voor cliënten in de Nederlandse financiële sector.
In sommige scenario’s ontstaan allocatieproblemen waardoor niet alle cliënten kunnen worden bediend. Oligopoliemodellen indiceren dat verplichte kantoorroulatie kan leiden tot minimale servicedifferentiatie en daarmee tot lagere kwaliteit van controlediensten voor veel controlecliënten. De mededinging loopt gevaar en naar verwachting zullen prijzen stijgen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115327
Journal Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB
Citation
Boonzaaijer, K.H, van der Lecq, S.G, & van Veldhuizen, S. (2014). Verplichte kantoorroulatie in de financiële sector. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie : MAB, 88(9), 330–340. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115327