Het EG-Verdrag noemt enkele soorten steunmaatregelen van de staten die als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. De recente steunmaatregelen voor Nederlandse banken worden op deze basis beoordeeld.
Noties uit de theorie van marktfalen en de evolutionaire economie kunnen worden gebruikt om de toets op verenigbaarheid van de steun te evalueren. Bij de koppeling van deze toets met het begrip systeemrelevante bank kunnen kanttekeningen worden geplaatst.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115328
Journal Actualiteiten Mededingingsrecht
Citation
Boonzaaijer, K.H, van 't Hof, A, & van der Lecq, S.G. (2009). Systeemrelevantie beperkt relevant. Actualiteiten Mededingingsrecht, 8, 180–184. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115328