Veel schuldenaren moeten bij te late betaling, zonder voorafgaande waarschuwing, hoge buitengerechtelijke incassokosten voldoen. Deze kosten vormen daarmee een valkuil voor vergeetachtige debiteuren. De wet bood hiervoor geen oplossing en de wetgever heeft de wet daarom aangepast. In deze bijdrage wordt de wetswijziging rechtseconomisch geanalyseerd op noodzaak, effectiviteit en evenredigheid. Vanwege marktfalen en nadelige gedragsprikkels onder de oorspronkelijke situatie was er noodzaak tot ingrijpen. Deze problemen zijn nu gedeeltelijk geëlimineerd, maar tegelijk zijn nieuwe problemen geïntroduceerd. Zo zijn mogelijkheden tot stimulering van tijdige betaling en positieve gedragsprikkels weggenomen en de toegenomen risico’s en niet-verhaalbare kosten voor crediteuren kunnen leiden tot een hogere marktprijs.

hdl.handle.net/1765/115329
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken

Boonzaaijer, K.H. (2012). Gewijzigde incassowetgeving: balanceren tussen bescherming en benadeling. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, 2012(5), 206–215. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115329