Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5117/MEM2018.4.005.INDE, hdl.handle.net/1765/115352
Journal Mens en Maatschappij: tijdschrift voor sociale wetenschappen
Citation
van Zijl, A.L, Vermeeren, B, Koster, F, & Steijn, A.J. (2019). Naar een duurzame lokale verzorgingsstaat? De invloed van functionele heterogeniteit en team autonomie op de samenwerking in wijkteams. Mens en Maatschappij: tijdschrift voor sociale wetenschappen, 93(4). doi:10.5117/MEM2018.4.005.INDE