Op 20 december 2018 is het onderhavige concept-wetsvoorstel ter consultatie op internet geplaatst. De doelstelling ervan is de rechtsbescherming inzake de waardevaststelling bij WOZbeschikking te verbeteren, met het oog op de mogelijk tegengestelde belangen van de betrokken belanghebbenden bij de WOZ-waarde. In deze reactie laten wij vanuit onze rol als wetenschappelijk onderzoekers ons licht schijnen over het voorliggende wetsvoorstel en de toelichting daarop.