Publiek Private samenwerking wordt vaak genoemd als instrument om publieke doelen (beter) te realiseren. Overheden en private actoren zouden zich kunnen concentreren op die kwaliteiten waar ze goed in zijn en de verbinding van die kwaliteiten zou synergie opleveren. Een analyse van de ervaringen van PPS in de afgelopen 10 tot 15 jaar laat zien dat onder de noemer van PPS eigenlijk verschillende ideeën schuil gaan. Aan de ene kant de sterk uit de nieuw Publiek Management afkomstige gedachte dat private betrokkenheid leidt tot meer efficiëntie en doelgerichtheid en aan de andere kant de uit de governance literatuur komende gedachte dat het betrekken van stakeholders kan leiden tot meer synergie en betere producten. Ervaringen laten ook zien dat de verwachte voordelen niet zo maar eenvoudig te behalen zijn. Het is zaak de vorm te kiezen die bij de omstandigheden past en de complexe processen waar PPP mee gaan gepaard goed te managen.

, , , , , , , ,
Boom, Meppel
hdl.handle.net/1765/11546
Department of Public Administration

Klijn, E.-H., & van Twist, M. (2007). Publiek-Private Samenwerking in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11546