Arthur Ringeling behoort tot de universitaire bestuurskundigen die met hun werk niet alleen een wetenschappelijke ambitie hebben. Bijdragen aan een beter openbaar bestuur is voor hen een kernpunt van de missie van het vak (Ringeling 1996). Zij delen dat met bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer 2003). Dat weerspiegelt naast de liefde voor het vak, de liefde voor het object ervan. Als in menige driehoeksverhouding kan dit voor alle drie de partijen nogal eens gemengde gevoelens opleveren. Bestuurders en politici vinden ge-noemde bestuurskundigen soms te vaag, te abstract, te weinig gevoel hebben voor de weer-barstigheden van de praktijk, te kritisch. Recht- of, beter, anders geaarde academici bespeuren bij deze bestuurskundigen vaak juist te veel begrip voor en te weinig begrip van wat er speelt. De onderhavige bestuurskundigen zouden te weinig wetenschappelijk zijn, te weinig kritisch en in feite vooral veredelde adviseurs.

, , ,
hdl.handle.net/1765/11559
Department of Public Administration

van der Meer, F.-B. (2007). Bestuurskunde als Missie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11559