De kwaliteit van de schisiszorg loopt wereldwijd sterk uiteen. Behandelprotocollen verschillen en de wijze van dataregistratie is niet uniform. De verbetering van deze zorg door middel van vergelijkend onderzoek is een uitdaging. Met uniforme registratie van patiëntgerichte uitkomsten en vergelijking van deze uitkomsten met andere zorgcentra kan worden geïdentifi ceerd wat de beste behandeltrajecten zijn. Deze kennis kan worden gebruikt om eigen zorg te verbeteren. Een internationale werkgroep die bestaat uit specialisten en schisispatiënten, heeft een set van uitkomstmaten samengesteld die door de patiënt als belangrijkst worden ervaren. Deze werkgroep werkt onder coördinatie van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De Schisis-uitkomstset kan door alle centra wereldwijd worden gebruikt in de follow-up van schisispatiënten. In het Erasmus MC in Rotterdam is de ‘Zorgmonitor Schisis’ gebouwd, een applicatie waarin deze uitkomstmaten op vaste momenten worden verzameld. De implementatie van deze uitkomstset binnen meerdere schisiscentra en (inter)nationale benchmarking van de uitkomsten zal resulteren in transparantie en verbetering van schisiszorg wereldwijd.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5177/ntvt.2018.02.17135, hdl.handle.net/1765/115592
Journal Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Citation
Haj, M., de Gier, H.H.W, Van Veen-Van Der Hoek, M, Versnel, S.L, van Adrichem, L.N.A, Wolvius, E.B, … Koudstaal, M.J. (2018). Verbetering van de schisiszorg; uniforme en patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten = Improving care for cleft lip and palate patients: uniform and patient-orientated outcome measures. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 125(2), 70–75. doi:10.5177/ntvt.2018.02.17135