In de annotatie wordt ingegaan op het concept-wetsvoorstel Verbetering Rechtsbescherming WOZ, de huidige wet en toepassing in dit geval, de vraag of sprake is van 1 WOZ-waarde voor meerdere belanghebbenden of dat het mogelijk is dat voor verschillende belanghebbenden verschillende WOZ-waardes gelden, de vraag of het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden en de correctie wegens erfpacht.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115628
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2019). NLF 2019, 0669, (Lagere WOZ-waarde naar dezelfde toestandsdatum; twijfel over eerdere waardering (nr. 18/00010)). Lagere WOZ-waarde naar dezelfde toestandsdatum; twijfel over eerdere waardering (nr. 18/00010), 12, 47–49. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115628