In de annotatie wordt ingegaan op de regeling voor schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke procestermijn en op het oordeel van de Hoge Raad dat een belanghebbende ook recht heeft op deze vergoeding als hij niet-ontvankelijk is.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115635
Journal Belastingblad
Citation
Monsma, A.P. (2019). 2019, 111 - Ook schadevergoeding voor overschrijding redelijke termijn in geval van niet-ontvankelijkheid (nr. 17/06102). Ook schadevergoeding voor overschrijding redelijke termijn in geval van niet-ontvankelijkheid (nr. 17/06102), 6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115635