Arthur Ringeling heeft in zijn afscheidsrede van 28 september 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een terugblik gegeven op de langdurige studiereis die hij op het vakgebied der bestuurskunde heeft afgelegd. Zijn academische studiereis in de bestuurskunde nam een aanvang met zijn studie politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, welke hij in 1969 afrondde. Daarna verhuisde de protestantse Amsterdammer naar het katholieke Zuiden om aan de katholieke Universiteit van Nijmegen wetenschappelijk medewerker te worden en in 1978 met succes een proefschrift te verdedigen over ‘beleidsvrijheid van ambtenaren’. In 1981 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1983 zijn oratie uitsprak met de titel ‘De Instrumenten van het Beleid’. In 1987 was hij betrokken bij het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie rond de paspoortaffaire. In 1992 verbleef hij een ‘sabbatical year’ op de School of Public and Environmental Affairs (SPEA) aan de Indiana University te Bloomington. In 1993 publiceerde hij zijn bekende boek ‘Het imago van de overheid’. En zoals we hierna zullen zien, ondernam hij daarna nog allerlei activiteiten die hem tot een bestuurskundige maakten die zowel in de wetenschap als de praktijk van het Nederlandse openbaar bestuur naam en faam heeft gemaakt.

, , , , ,
Eburon, Delft
hdl.handle.net/1765/11564
Department of Public Administration

Kickert, W.J.M, Cachet, A, van der Meer, F.B.L, & Schaap, L. (2007). Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Eburon, Delft. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11564