In dit rapport doet de commissie verslag van haar bevindingen. Om te beginnen wordt de opdracht en werkwijze van de commissie toegelicht. Daarna wordt de context van het HR-AVI-project geschetst en wordt een feitelijk overzicht van het verloop van het project gegeven1. In de daarop volgende hoofdstukken gaat de commissie in op een aantal centrale thema’s die bij de overschrijdingen in tijd en budget een rol hebben gespeeld. Ten slotte trekt de commissie conclusies uit haar bevindingen en komt zij met enkele aanbevelingen.

, , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/11567
Department of Public Administration

Ringeling, A.B, & van der Meer, F.B.L. (2007). Vermetel vertrouwen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11567