Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115687
Journal Tijdschrift voor Veiligheid
Citation
Wierdsma, A.I, van Strien, Y., den Hollander, P., & Reijsen, A. (2018). Komt een 112-melding bij de politie: Triage op de politie-meldkamer bij personen met verward gedrag. Tijdschrift voor Veiligheid, 17(4), 21–33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115687