De afhandeling van beroepsziekteclaims wordt in de praktijk als problematisch ervaren. Bij zijn afscheid van deze redactie schreef Derk-Jan van der Kolk over het regiem van artikel 7:658 BW:
‘Dat leidt tot jarenlange discussies over de vraag naar de veiligheid van de werkplek, de gegeven instructies, het voldoen aan de zorgplicht en vervolgens de medische en juridische causaliteit. Procedures lopen niet zelden meer dan 10 jaren. Uitgaande van het algemene standpunt dat bij personenschadezaken het slachtoffer centraal staat en zo snel als enigszins mogelijk is duidelijkheid moet krijgen, is dat systeem niet langer houdbaar.’
Van der Kolk pleit ervoor na te denken over een vorm van directe verzekering met een no fault-systeem. Dat zou een vrij fundamentele wijziging zijn ten opzichte van de huidige situatie. Hij is overigens niet de eerste die een oplossing voorstaat ‘voorbij’ het aansprakelijkheidsrecht. [...]